Vanaf januari 2020 specialiseren wij ons op de bouw van modelbanen en zijn we gestopt met de levering van Dinamo producten. U kunt voor de aanschaf van deze producten terecht bij de fabrikant VPEB en de dealers op de VPEB website.

De productie, verkoop, ondersteuning en doorontwikkeling van de DTC draaischijfbesturing is per 1 oktober 2020 overgenomen door VPEB.

Het ontwerpen, adviseren en bouwen van modelbanen (ook met Dinamo!) zijn vanaf nu onze kernactiviteiten met name wat betreft de techniek. Voor landschapsbouw schakelen wij gespecialiseerde collega's in. Vraag onze mogelijkheden en referenties.

As of January 2020 we focus on building layouts and we discontinue selling Dinamo products. You may contact DCC Train Automation in the UK for your purchases or check the VPEB website for other dealers.

From now on, designing, advising and building model railways (including Dinamo!) are our core activities, particularly with regard to technology. We engage specialized colleagues for landscape construction. Ask us about our options and references.

Ab Januar 2020 konzentrieren wir uns auf Anlagenbau und haben wir den Verkauf von Dinamo Produkten eingestellt. Sie können diese Produkte von VPEB und den Händlern auf der VPEB-Website erwerben.

Die Produktion, der Vertrieb, die Unterstützung und die Weiterentwicklung der DTC-Drehscheibesteuerung wurden zum 1. Oktober 2020 von VPEB übernommen.

Das Entwerfen, Beraten und Bauen von Modelleisenbahnen (auch mit Dinamo!) ist von nun an unser Kerngeschäft, insbesondere im technischen Bereich. Wir engagieren spezialisierte Kollegen für den Landschaftsbau. Fragen Sie uns nach unseren Möglichkeiten und Referenzen.